Jokainen meistä voi hidastaa ilmastonmuutosta

Suomalaisten hiilijalanjälki on yksi suurimmista koko maailmassa. Asuntojen lämmittäminen, autoilu ja lentäminen kuluttavat valtavasti energiaa. Lisäksi liikenteen CO2-päästöt eli hiilidioksidipäästöt saastuttavat ympäristöä ja ilmakehää. Elintarvikkeet ja käyttötavarat, joita ostamme päivittäin, tuottavat runsaasti jätettä muun muassa pakkausmateriaalin ja hävikkiin menevien tuotteiden muodossa puhumattakaan niiden tuotannon ja kuljettamisen kuluttamista resursseista. Tavaroiden ja palveluiden liiallinen kulutus onkin suurimpia ilmastonmuutoksen aiheuttajia. Ylikulutuspäivää vietetään vuosi vuodelta aiemmin. Suomessa sitä on vietetty vuosien ajan jo huhtikuussa.

Oman hiilijalanjälkensä voi laskea useiden eri nettisivustojen tarjoamilla hiilijalanjälkilaskureilla. Niiden tulokset ovat suuntaa antavia. Monesti oman hiilijalanjäljen suuruus tulee järkytyksenä. Miten sitä siis voisi pienentää? Jokainen voi kantaa oman kortensa kekoon ilmastonmuutoksen hidastamiseksi omilla päivittäisillä valinnoillaan. Jo pienetkin teot ovat merkittäviä, jos suuri ihmismassa toteuttaa niitä päivittäin. Ensimmäisenä kannattaa miettiä, mitkä omista elintavoista ovat ympäristöä kuormittavia ja kuluttavia. Seuraavaksi voi miettiä, miten niistä tavoista voisi luopua tai miten niitä voisi vähentää ja muuntaa ympäristöystävällisemmiksi.

Hiilijalanjäljen pienentäminen

Monella yksityisautoilu tuottaa ison osan henkilökohtaisesta hiilijalanjäljestä. Paljon autoilevan kannattaakin pohtia miten autoilua voisi omalta osaltaan vähentää. Lyhyet matkat on kätevä mennä myös kävellen tai polkupyörällä. Pidempiin matkoihin, esimerkiksi työmatkoihin ja vapaa-ajan matkoihin, voi yrittää mahdollisuuksien mukaan käyttää joukkoliikennettä. Se ei aina kuitenkaan kulkuyhteyksien takia onnistu. Tällöin ratkaisuna voisi toimia kimppakyyti. Jokaisen ei tarvitsisi lähteä omalla autollaan jos sen sijaan samasta kaupungista kulkevat tulisivat samoilla kyydeillä. Lisäksi kannattaa suosia lähellä sijaitsevia palveluita välttyäkseen turhalta kulkemiselta.

Lentomatkustaminen on todella epäekologista. Erityisesti kaukokohteisiin lentäminen välilaskuineen ja useine nousuineen tuottaa paljon CO2-päästöjä. Lentomatkustamista voi vähentää suosimalla kotimaan matkailua, välttämällä kaukokohteita, valitsemalla suoria lentoja välilaskullisten sijaan ja matkustamalla mahdollisuuksien mukaan edes osan matkasta junalla. Aina tämä ei kuitenkaan ole mahdollista ja erityisesti liikematkustaminen saattaa olla välttämätöntä. Lentoyhtiöt kiinnittävät onneksi nykyään huomiota omiin hiilijalanjälkiinsä esimerkiksi päivittämällä konetyyppejä uusiin, kevyempiin ja vähemmän kuluttaviin malleihin ja lentämällä mahdollisimman täysiä vuoroja puolityhjien, turhien vuorojen sijaan.

Kulutustottumusten muuttaminen ympäristöystävällisemmiksi

Omaa hiilijalanjälkeään voi pienentää myös muuttamalla kulutustottumuksiaan. Kauppareissuilla kannattaa kiinnittää huomiota siihen mitä ostaa. Ympäristöystävällisintä on suosia mahdollisimman lähellä tuotettuja tuotteita. Käyttötavaroissa parasta on suosia kestäviä ja ekologisia materiaaleja halpojen muovituotteiden sijaan ja ostaa tuotteita käytettynä jos mahdollista. Tuotteiden olisi hyvä olla myös pakattu kierrätettäviin ja uusiokäytettäviin materiaaleihin muovijätteen vähentämiseksi. Kauppareissulle voi ottaa mukaan omat kestokassit niin ei tarvitse ostaa muovipusseja ostosten pakkaamiseen. Turhien tuotteiden ostamista tulisi välttää. Ostopäätöstä tehdessä voi miettiä tarvitseeko tavaraa todella.

Myös sillä on merkitystä, mitä lautaselleen laittaa. Kaupasta kannattaa valita lähellä tuotettua ruokaa, sillä ruoan kuljettaminen kuluttaa paljon energiaa. Sesonginmukaiset tuotteet ja luomutuotteet ovat ekologisia valintoja. Lihan ja maitotuotteiden, erityisesti naudanlihan, tuottaminen kuluttaa todella paljon resursseja ja tuottaa runsaasti CO2-päästöjä. Niiden kulutusta pystytään vähentämään tekemällä välillä kasvisaterioita tai korvaamalla osan lihasta kasviproteiininlähteillä. Sen lisäksi osan ravinnosta voi tuottaa itse kasvattamalla, kalastamalla, metsästämällä ja keräämällä. Ostokset ja ateriat kannattaa suunnitella ennakkoon ruokajätteen välttämiseksi.

Ekologisempaa asumista

Jo asuntoa valitessa voi kiinnittää huomiota ekologisuuteen. Asunnon pitää olla sopivan kokoinen asukkaiden määrään nähden, sillä hukkaneliöt kuluttavat turhaa energiaa lämmityksen myötä ja toki rakentaessa enemmän materiaaliakin. Tiiviisti asuminen on huomattavasti ekologisempaa myös siksi, että kalusteita ja koneita tarvitsee pieneen asuntoon vähemmän kuin suureen. Asunnon lämmönpitävyyden voi varmistaa tiivistämällä ikkunat ja muut lämpövuotokohdat kunnolla ja käyttämällä verhoja ikkunan edessä. Niin lämpöä ei pääse karkaamaan ja resursseja ei kuluteta turhalla asunnon lämmittämisellä.

Sähkönkulutusta pystyy vähentämään käyttämällä kodinkoneita ja muita laitteita oikein. Lisäksi täytyy pyrkiä käyttämään vihreää sähköä. Turhat valot voi sammuttaa ja lamput vaihtaa energiansäästölamppuihin. Pyykinpesu on ekologisempaa matalammissa lämpötiloissa. Ruokaa laittaessa levyjen teho kannattaa säätää sopivaksi. Uunin käytön voi keskittää valmistamalla useita aterioita kerralla. Uunin tyhjäkäyttöä tulisi välttää ja jälkilämpö kannattaa hyödyntää. Kylmälaitteet tulee pitää oikeassa lämpötilassa ja niiden avaamista tulee välttää. Sähkön lisäksi myös vettä tulisi käyttää säästeliäästi esimerkiksi lyhyitä suihkuja ottamalla ja välttämällä turhaa juoksuttamista.

Kierrättäminen

Ilmastonmuutoksen hidastumiseen voi vaikuttaa myös sillä, miten käsittelee jätteitä. Jätteet voi lajitella, hyötykäyttää ja kierrättää. Jätteiden oikeanlainen käsittely ei vaadi kovinkaan paljoa vaivaa ja on helppoa toteuttaa päivittäin. Jätteistä pystytään lajittelemaan ainakin paperi, pahvi/kartonki, biojäte, kuivajäte, metalli ja lasi. Niitä voi kerätä kotona esimerkiksi omiin laatikkoihinsa, jotka tyhjennetään kierrätyspisteeseen kun ne ovat täyttyneet. Käyttötavaroista luopuessa on hyvä myös miettiä, onko tuote yhä käyttökelpoinen. Mikäli on, se kannattaa esimerkiksi myydä kirpputorilla tai lahjoittaa jollekin sitä tarvitsevalle.

Yhteenveto

Ilmastonmuutosta voi hidastaa omaa hiilijalanjälkeään pienentämällä. Jokainen pystyy vaikuttamaan omilla päivittäisillä valinnoillaan. Erityisesti autoilu, lentomatkustaminen, tavaroiden ja palveluiden kulutus tuottavat päästöjä ja kuluttavat energiaa. Näiden lisäksi myös asumisjärjestelyihin, lämmitykseen, sähkön- ja veden kulutukseen sekä jätteiden käsittelyyn liittyvät tottumukset voivat kuormittaa ympäristöä liiallisesti. Kiinnittämällä huomiota näihin asioihin ja valitsemalla kestäviä ja ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja voimme kukin omalta osalta hidastaa ilmastonmuutosta. Niin voisimme turvata maapallon säilymisen ja sopivan elinympäristön myös tuleville sukupolville.

Leave a Comment