Miten säästät luontoa, sekä toimit ekologisemmin

Ilmastonmuutos. Siinä on valitettavan pelottavalta kuulostava sana, joka on ollut vuosien 2013-2018 välisenä aikana tapetilla enemmän, kuin mikään muu maailmanlaajuinen uutisaihe. Ilmastomme lämpenee hälyttävää vauhtia, johtuen ihmisten kulutustottumuksista. Kyse on tietysti kasvavista päästöistä sekä kasvavasta teollisuudesta, joka johtaa nimenomaa kuluttamisesta. Lisää tavaroita ja esineitä pitää valmistaa, koska ihmiset ostavat näitä lisää ja lisää. Esimerkiksi muovinkulutus … Read moreMiten säästät luontoa, sekä toimit ekologisemmin

Pahimmat ympäristöä uhkaavat tekijät ihmisten aiheuttamia

Kuluttajat ympäri maailman haluavat erinäisiä tuotteita, ja suuret yritykset pyrkivät tuottamaan mitä halutaan. Tämä on johtanut lyhytnäköiseen ympäristön kuormittamiseen. Kaikkia tekijöitä ei osata edes täysin selittää, mutta esimerkiksi ampiaisten kuoleminen suuressa määrin merkitsee ongelmia ruoantuotantoon jatkossa, sillä niiden tehtävä ekosysteemissä on pölyttää kasveja. Samalla tavalla erilaisten kemikaalien pääseminen vesistöihin on merkinnyt sitä, että eri puolilla … Read morePahimmat ympäristöä uhkaavat tekijät ihmisten aiheuttamia

Maapallon meret ja niiden suojelu

Maapallon mantereita ympäröivät meret. Käsitteellisesti merellä tarkoitetaan laajaa ja yhtenäistä suolavedestä muodostuvaa aluetta. Merien määrä on huomattava, sillä maapallon pinta-alasta reilu 70% on merien peittämää. Maapallolla on kolme valtamerta: Aasian sekä Amerikan välissä oleva Tyyni valtameri, Amerikan, Afrikan ja Euroopan välinen Atlantin valtameri sekä Afrikan ja Australian välinen Intian valtameri. Lisäksi myös maapallon napa-alueilla sijaitsevat … Read moreMaapallon meret ja niiden suojelu

Hiilijalanjälki ja kuinka sitä pienennetään

Kaikesta, mitä ihmiset tekevät, jää jälki luontoon, ympäristöön tai ilmastoon. Termi “hiilijalanjälki” kuvaakin yksilöiden ja yritysten aiheuttamaa negatiivista vaikutusta ympäristöön. Pitkään on jo tiedetty, että eniten hiilipäästöjä aiheuttavat ihmisten teot ja valinnat (esimerkiksi yksityisautoilu, runsas tuotantolihan syönti ja lentomatkustaminen), mutta vasta 2000-luvulla arkistenkin asioiden ympäristövaikutuksia on tosissaan alettu mittaamaan ja arvioimaan. Hiilijalanjälki tuo kuluttajien ympäristövalinnat … Read moreHiilijalanjälki ja kuinka sitä pienennetään

Maailmanlaina

Kyseinen lainaus on laajasti netissä jaetusta kuvasta, jossa Amerikan alkuperäisintiaani seisoo taustalla huolestunut ilme kasvoillaan. Sitaatti on Cree-heimon sanonta, ja valitettavasti sen voi melkein sanoa pitävän paikkaansa. Nykyiset elinkeinoelämän haasteet luovat paineita ihmisille, jotka hyödyntävät planeettamme antimia saadakseen päivittäisen elantonsa. Usein nämä paineet saavat heidät unohtamaan planeettamme antimien rajallisuuden. Mitä sitten kun ei ole enää … Read moreMaailmanlaina

Ihmisen aiheuttama uhka koko maapallolle

Maapallon tunnetun historian kuluessa on tapahtunut erilaisia ihmisen toiminnan aiheuttamia vaikutuksia ympäristön tilaan liittyen. On esimerkiksi hakattu metsiä siinä määrin, että aavikoituminen on tehnyt tietyn alueen ihmiselle asuinkelvottomaksi. Beduiini on saattanut ajatella laiduntavansa vihreillä keitailla oman aikansa ja sitten kun jokin alue alkaa menettää hedelmällisyyttään on ollut aika siirtyä seuraavalle keitaalle. Nykyisin maantieteelliset alueet ovat … Read moreIhmisen aiheuttama uhka koko maapallolle

Maapallon tulevaisuus ja ihmiskunta

Maapallon tulevaisuudesta puhutaan usein korulauseita. Milloin mikäkin suurvalta on ulottanut valtaansa maksimaalisesti. Antiikin aikoina Rooma oli sen aikainen suurvalta. Nyt myöhemmin ja varsinkin 1990-luvulla puhuttiin amerikkalaisesta rauhasta Pax Americanasta, jolla tarkoitettiin sitä, että maailmaan oli muotoutunut yksi selkeä valtakeskus, jota johdettiin Yhdysvalloista käsin. Näillä on merkittävä vaikutus maapallon tulevaisuuteen, koska ihminen on suurin biosfääriin vaikuttava … Read moreMaapallon tulevaisuus ja ihmiskunta

Arjen pieniä ympäristötekoja

Usein saatetaan virheellisesti ajatella, että jos haluaa omalla toiminnallaan edistää kestävää kehitystä ja luonnonmukaista ajattelua, täytyy muuttaa koko elämäntyyli kertaheitolla mahdollisimman vähän kuluttavaksi ja ekologiseksi. Tämä on tietysti ympäristöjärjestöjen perimmäinen pyrkimys, mutta käytännössä sitä ei ole aina niin helppo toteuttaa. Luonnonmukaisesti tuotetut ja ympäristöystävälliset tuotteet ovat harmillisen usein kalliimpia kuin muut kilpailevat vaihtoehdot, ja siksi … Read moreArjen pieniä ympäristötekoja

Jokainen meistä voi hidastaa ilmastonmuutosta

Suomalaisten hiilijalanjälki on yksi suurimmista koko maailmassa. Asuntojen lämmittäminen, autoilu ja lentäminen kuluttavat valtavasti energiaa. Lisäksi liikenteen CO2-päästöt eli hiilidioksidipäästöt saastuttavat ympäristöä ja ilmakehää. Elintarvikkeet ja käyttötavarat, joita ostamme päivittäin, tuottavat runsaasti jätettä muun muassa pakkausmateriaalin ja hävikkiin menevien tuotteiden muodossa puhumattakaan niiden tuotannon ja kuljettamisen kuluttamista resursseista. Tavaroiden ja palveluiden liiallinen kulutus onkin suurimpia … Read moreJokainen meistä voi hidastaa ilmastonmuutosta

Ilmaston lämpeneminen

Ilmastonmuutos näkyy esimerkiksi maailmanlaajuisena lämpenemisenä ja tässä artikkelissa keskitytään tähän ilmiöön ja sen vaikutuksiin. Ilmaston lämpenemisellä viitataan viime vuosikymmenten aikana toteutuneeseen maapallon alailmakehän ja merien keskilämpötilan nousuun sekä myös arvioituun nousun jatkumiseen. Populaarissa keskustelussa ilmaston lämpenemiseen viitataan joskus myös ilmastonmuutoksena, jonka osa ilmaston lämpeneminen siis on. Ilmastonmuutos näkyy ilmaston lämpenemisen lisäksi mm. alueellisina sateisuuden, lämpötilan … Read moreIlmaston lämpeneminen